fb obiekt
monitorowany
camera
zapisz dziecko
do placówki
fb

Nasze priorytety

Naszym celem jest zapewnienie Państwa pociechom profesjonalnej opieki z uwzględnieniem dotychczasowych przyzwyczajeń dziecka, Państwa sugestii i oczekiwań. Będziemy wspierać Wasze dzieci w dążeniu do samodzielności, poprzez naukę różnego rodzaju umiejętności praktycznych, takich jak ubieranie się, sprzątanie zabawek, dokonywanie samodzielnych wyborów.

Nie zapominamy też, że to życie i zabawa w grupie uczy dzieci empatii, śmiałości, szacunku do drugiego człowieka, ostrożności, oraz cierpliwości. Dzieci będąc w grupie, szybciej się rozwijają i stają się bardziej otwarte na świat.

Dużą wagę przywiązujemy do prawidłowego żywienia dzieci. Nawyki żywieniowe nabyte w pierwszych  latach, utrwalają się na całe życie. Mając to na uwadze napoje oraz posiłki podawane w naszym przedszkolu pozbawione są cukru .

Profil przedszkola ma charakter muzyczny, dzień wypełniony jest muzyką (różne rodzaje i tempo w zależności od pory dnia), wykorzystujemy w pracy elementy pedagogiki Marii Montessori.

Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności czytania i liczenia, przekazując dzieciom tę wiedzę w możliwie najbardziej przystępnej formie – zabawy.