fb obiekt
monitorowany
camera
zapisz dziecko
do placówki
fb

Plan dnia

06.30 – 7.45   Przychodzenie dzieci, zabawy dowolne
07.45 – 08.00  Mycie rączek
08.00 – 09.00  Śniadanko
09.00 – 09.45 Rytmika (codziennie)
09.45 – 10.45  Zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne
11.00 – 12.00  Spacer
12.00 – 12.30  Zupka
12.30 – 13.30  Wyciszenie z udziałem muzyki relaksacyjnej,                                                   bajkoterapia, drzemka
13.30 – 14.00 Drugie danie, podwieczorek
14.00 – 17.00 Zabawy dowolne, zabawy ruchowe, zabawy muzyczne

Dzieci które nie śpią w czasie drzemki wykonują indywidualna pracę z nauczycielem, prace plastyczne lub zadania językowe.