fb obiekt
monitorowany
camera
zapisz dziecko
do placówki
fb

s1